Fakturační program Fakturka - program na vystavování faktur

Fakturační program Fakturka je určen pro vystavování faktur, evidenci vydaných a přijatých faktur atd.

K Fakturce lze dokoupit modul Elektronická evidence tržeb EET.

Agendy fakturačního programu Fakturka

Program je možno provozovat na jednom počítači nebo v počítačové síti.

Adresář - evidence dodavatelů a odběratelů

Detail firmy z adresáře

Adresář zajišťuje evidenci dodavatelů a odběratelů. FIrmu z adresáře lze jednoduše přenést do objednávky, faktury, příjmového dokladu či příkazu k úhradě. Adresy je možno třídit, filtrovat, tisknout atd. Z adresáře je také možné získat informace o neuhrazených pohledávkách a závazcích.

Fakturace

Agenda umožňuje tisknout faktury, dodací listy, faktury v cizích měnách, adresy na obálky, vytvářet upomínky ve formátu EML (Microsoft Outlook) atd. Je možné vytvářet a tisknout faktury v různých jazycích.

Detail vydané faktury

Při tvorbě faktur určitě oceníte možnost vytvořit fakturu z dřívějších vzorů. Také každá faktura může být uložena jako vzor. Můžete vystavit faktury i v cizí měně.

Tisk v cizí měně

Tisk faktury v cizí měně

Program umožňuje vytisknout fakturu v jiné měně než Kč. Přepočet se provádí automaticky dle kurzu v systémových číselnících. Pokud se jedná o daňový doklad tak je tištěna také daňová rekapitulace, která zahrnuje také měnu faktury a domácí měnu (Kč). Na faktuře je vytištěn aktuální kurz v době vystavení faktury.

Příkazy k úhradě

Agenda slouží k vytváření a evidenci příkazů k úhradě. Příkaz k úhradě vytvoříte z přijaté faktury. Příkazy k úhradě obsahují dále tisk pro vlastní potřeby s poznámkami k jednotlivým platbám.

Objednávky a zakázky

V evidenci objednávek najdete funkci pro vytvoření faktury z dané objednávky. Údaje objednávky jsou poté kompletně přeneseny do faktury, odpadá tak dvojí zadávání dat.

Kniha jízd

Přehled jízd

Kniha jízd umožňuje evidovat provoz firemních i soukromých vozidel. Každé vozidlo obsahuje provozní údaje a údaje o řidiči.

Sklad

Modul umožňuje vedení skladového hospodářství:

Evidence skladu je provázána s fakturami, ve vydané faktuře lze provést výdej ze skladu.

Novinky

Stránka 1 z 2  > >>

Byla vydána nová verze fakturačního programu Fakturka 8.4.3.
Byla vydána nová verze fakturačního programu Fakturka 8.2.0. Obsahuje EET a další funkce.
K Fakturce je možné přikoupit doplňkový modul EET pro elektronickou evidenci tržeb.
Byla vydána nová verze fakturačního programu Fakturka 7.19.
Byla vydána nová verze fakturačního programu Fakturka.

Byla vydána nová verze fakturačního programu Fakturka, která obsahuje změny DPH pro rok 2015.

Byla vydána nová verze fakturačního programu Fakturka.
Byla vydána nová verze fakturačního programu Fakturka, která obsahuje nové sazby DPH 2013.
Sazby daně v programu Fakturka zobrazované na faktuře jsou v číselnících programu. V menu programu vyberte  "Systém/Paramery/Číselníky". V horní části zobrazeného formuláře Vyberte číselník "Procenta daně". Do tabulky můžete přidat další řádek s novou sazbou 15% a 21%.
Byla vydána nová verze fakturačního programu Fakturka, která obsahuje skladový modul.

Vaše pozice: Fakturka - úvod